Papers

Total: 3679 APA format    |    IEEE format papers

IDTitleConference
5869Synthesis and structure of iron(III) complex with 2-acetylpyridine-aminoguanidine
Mirjana Radanović, Ljiljana Vojinović-Ješić, Marko Rodić, Vukadin Leovac
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5867In-vitro solubility of different experimental calcium-aluminate cements and MTA.
Nemanja Vuković, Vladimir Biočanin, Djorđe Antonijević, Vukoman Jokanović, Katarina Kalevski
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5866PRIMJENA NANOTEHNOLOGIJE U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
Drago Talijan, Mihailo Ristić
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5865UKLANJANJE ŠESTOVALENTNOG HROMA Cr(VI) IZ VODENOG RASTVORA ADSORPCIJOM NA KAOLINU
Branko Škundrić, Rada Petrovic, Jelena Penavin-Škundrić, Dragana Gajić, Darko Bodroža
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5864ODREĐIVANjE JONIZACIONIH KONSTANTI ODABRANIH DERIVATA MONOKARBOHIDRAZONA
Gorana Mrđan, Tatjana Verbić, Olivera Marković, Borko Matijević, Đenđi Vaštag, Suzana Apostolov
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5863Analiza performansi RAID 5 polja SSD diskova
Nikola Davidović, Slobodan Obradović
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5862Mjerenje performansi RAID 1 niza SSD uređaja
Nikola Davidović, Slobodan Obradović
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5861 The role of batteries in near-future energetics.
Slavko Mentus
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5860PRIMENA HROMATOGRAFSKIH PARAMETARA U PROCENI BIOLOŠKOG POTENCIJALA DERIVATA AMIDA
Suzana Apostolov, Borko Matijević, Gorana Mrđan, Đenđi Vaštag
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5857Comparison of compressive strength of experimental calcium-aluminate cements with MTA and Portland cement
Vladimir Biočanin, Nemanja Vuković, Djorđe Antonijević, Dušan Đurić, Mirjana Duspara, Vukoman Jokanović
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. >>
  12. Last