1. Mesud Ajanović, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Saobraćajni fakultet Dobo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Perica Gojković, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Saobraćajni fakultet Dobo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Boško Đukić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Saobraćajni fakultet Dobo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Ovaj rad obrađuje dodatne funkcije ESP sistema, koji je trenutno najrazvijeniji sistem regulacije protiv proklizavanja točkova. Radom su obrađene funkcije: puno usporenje zadnje osovine, stabilizacija zaprege, zaštita od prevrtanja, sistemi pomoći pri vožnji na padu i usponu, Auto Hold funkcija, dinamički sistem pomoći pri pokretanju, čišćenje diskova kočnica, sistem pomoći pri protuupravljanju, automatska regulacija razmaka, Front Assist, te skraćenje zaustavnog puta. Svaki od tih parcijalnih sistema može raditi kako samostalno, tako i u kombinaciji sa drugim. ESP je nadređen ostalim sistemima, i njegovo postojanje na vozilu predstavlja preduslov za aktiviranje dodatnih funkcija koje pomažu pri kočenju i upravljanju vozilom.

Key words: ESP; dodatne funkcije ESP-a; kočenje; upravljanje;

Conference: IV konferencija o bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

Date: 02.06.2015.