Papers of author

Biljana Bespaljko

1. Biljana Bespaljko (2020) "EKONOMSKI DOPRINOS OD OTPADA NASTALOG U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI" - Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali(http://perica-gojkovic.ekonferencije.com/en/paper/ekonomski-doprinos-od-otpada-n/5878)
2. Biljana Bespaljko (2019) "ECONOMIC UTILIZATION OF SURFACE AND GROUNDWATER AS NATURAL RESOURCES IN INDUSTRY " - Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali(http://perica-gojkovic.ekonferencije.com/en/paper/economic-utilization-of-surfac/5820)
Biljana Bespaljko

Search papers